PILANE
Unik upplevelse med skulpturer i ett gammalt gravfält. Ca 40 min från Villa Sjötorp med bil.

https://www.pilane.org

BOHUSLÄNS MUSEUM

Uddevalla, 24 km från Villa Sjötorp.
Det här är ett regionalt museum som dokumenterar, vårdar och
berättar om Bohusläns natur- och kulturarv. Byggnaden ligger vid
hamnen. Inrymt i museet är också en konsthall, en butik och en
restaurang med inriktning på landskapets mattraditioner.                                                                     

https://www.bohuslansmuseum.se

SKALBANKARNA
Öster om Uddevalla finns stora världsunika skalbankar. De bildades
för cirka 11 000 år sedan då inlandsisen smälte. Då fanns goda
förutsättningar för liv i vattnet och just därför så finns det nu bankar
med rester av olika arter av skaldjur. Skalbankarna i Uddevalla är
världens största och har blivit en stor turistattraktion.

www.bohuslansmuseum.se 

HÄLLRISTNINGARNA I VITLYCKE 
Det här världsarvet ligger i Tanum, 69 km från Villa Sjötorp.
Här finns utställningar, rekonstruerad bronsåldersgård, bildspel,
butik och café/restaurang. Vitlyckehällen sträcker sig över 22 meter
och är en av landets största. Den är också världens kanske mest kända
enskilda hällristning, och den mest besökta. 

http://www.vitlyckemuseum.se/

Sofia Bergman - Glas och Måleri vid Ulvesunds Växthus

http://www.sofiabergman.se

Lars Rylander - konstnär med ateljé på Lyckorna

https://www.larsrylander.com      

NORDISKA AKVARELLMUSEET 

https://www.akvarellmuseet.org